เราคือใคร

APUK คือบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการข้อมูลที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์มาอย่างยาวนานและการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบ APUK นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของลูกค้า ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ในด้านของการรวบรวมข้อมูล แต่ยังสามารถนำไปปรับใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและด้านการตลาดรวมไปถึงการพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


สิ่งที่เราเชื่อมั่น

APUK เชื่อมั่นในยกระดับคุณภาพด้านระบบการให้บริการทางสุขภาพให้ดีที่โดยให้ความสำคัญกับคนไข้เป็นสำคัญ เรามีเป้าหมายที่จะปรับปรุงมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมไปความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ทาง APUK ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยเราเชื่อว่าการใช้ข้อมูลสนับสนุนและการจัดการข้อมูลที่ดี จะเป็นแนวทางที่มีบทบาทสำคัญสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจทุกประเภทรวมทั้งในด้านของสาธารณสุขและสุขภาพอีกด้วย

“เราพร้อมนำคุณสู่การเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง”


สิ่งที่เราทำ

APUK นำเสนอระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานผ่านเทคโนโลยีการจัดเก็บรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการบริการที่ได้ผลสูงสุด

APUK ยังมีระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญได้แก่ Simple Medical Terminology (SMT), Simple Medical Logic (SML), Global Insurance Portal (GIP) และ APUK Business Intelligence (APUK-BI) ที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแสดงผล เพื่อปรับใช้ระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทประกัน

นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาล โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ ในการเปลี่ยนแปลงระบบหรือการจัดการเพื่อเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ หรือเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน HIMSS